กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
27 ธันวาคม 2565
27 ธันวาคม 2565
2566
-
-
15000
-
1
2565
-
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-