กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
23 กุมภาพันธ์ 2566
23 กุมภาพันธ์ 2566
2566
-
-
54900
-
1
2566
-
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-
-