กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
20 เมษายน 2566
20 เมษายน 2566
2566
-
-
36000
-
1
2566
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-