กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
3 พฤษภาคม 2566
3 พฤษภาคม 2566
2566
-
-
4258.6
-
1
2566
-
เงินบำรุง
เหมาบริการ
-
-
-
-