กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
2 พฤษภาคม 2566
2 พฤษภาคม 2566
2566
-
-
90008.5
-
1
2566
-
เงินบำรุง
เหมาบริการ
-
-
-
-