กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
16 พฤษภาคม 2566
16 พฤษภาคม 2566
2566
-
-
16478
-
1
2566
-
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-