กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
16 สิงหาคม 2566
16 สิงหาคม 2566
2566
-
-
7918
-
1
2566
-
เงินบำรุง
เหมาบริการ
-
-
-
-