กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
30 สิงหาคม 2566
-
2566
-
-
60
-
1
2566
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-