กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
31 สิงหาคม 2566
31 สิงหาคม 2566
2566
-
-
439128
-
1
2566
-
เงินอื่นๆ
เหมาบริการ
-
-
-
-