กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
6 ตุลาคม 2566
-
2567
-
-
121355
-
1
2566
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-