กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
29 กันยายน 2566
29 กันยายน 2566
2567
-
-
252000
-
1
2566
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-