กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
23 พฤศจิกายน 2566
23 พฤศจิกายน 2566
2567
-
-
490000
-
1
2566
-
เงินบำรุง
ซื้อ
-
-
-
-