กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
1 ธันวาคม 2566
1 ธันวาคม 2566
2567
-
-
4000
-
1
2566
-
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-