กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
1 กุมภาพันธ์ 2567
1 กุมภาพันธ์ 2567
2567
-
-
7059
-
1
2567
-
เงินงบประมาณ
ซื้อ
-
-
-
-