กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
7 กุมภาพันธ์ 2567
7 กุมภาพันธ์ 2567
2567
-
-
10000
-
1
2567
-
เงินงบประมาณ
เช่า
-
-
-