กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
1 กุมภาพันธ์ 2567
-
2567
-
-
9000
-
1
2567
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-