กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
13 มีนาคม 2567
13 มีนาคม 2567
2567
-
-
126000
-
1
2567
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-