กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
28 มีนาคม 2567
28 มีนาคม 2567
2567
-
-
108000
-
1
2567
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-