กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
21 มีนาคม 2567
21 มีนาคม 2567
2567
-
-
8000
-
1
2567
-
เงินงบประมาณ
เช่า
-
-
-
-