กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ศูนย์สารสนเทศ ปีงบประมาณ 2563 ด้านการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน ลดการใช้กระดาษและการอนุรักษ์พลังงาน

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ