กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติงาน ณ ศูนย์กักกันโรค กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค อาคารกักกันโรค สถาบันบำราศนราดูร กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ