กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อรับย้ายหรือรับโอนข้าราชการ ตำแหน่งนายแพทย์(ด้านเวชกรรมป้องกัน) ระดับปฏิบัติการ หรือชำนาญการ หรือชำนาญการพิเศษ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ