กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อรับย้ายหรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่าง

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ