กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

KM MONKEYPOX (โรคฝีดาษวานร)

Pretest Monkeypox JIT and POE  คลิกที่นี่

Post-test Monkeypox JIT and POE  คลิกที่นี่

สรุปรายงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ และทีมปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรคติดต่ออันตราย ในการตอบโต้โรคติดต่ออันตรายและโรคอุบัติใหม่ ปีงบประมาณ 2565  >> คลิกที่นี่ 

 

1. ธรรมชาติของโรค อาการทางคลินิก การวินิจฉัย การรักษา และวัคซีนป้องกันโรคฝีดาษวานร (Monkeypox)

บรรยายโดย : ผศ.นพ.โอภาส พุทธเจริญ คณะแพทย์ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ 

 

2. หัวข้อ แนวทางการเก็บตัวอย่าง การบรรจุ และการตรวจทางห้องปฏิบัติการสำหรับไวรัส Monkeypox

บรรยายโดย : ดร.สุภาภรณ์ วัชรพฤษาดี รพ.จุฬาลงกรณ์

 

3. แนวทาง การเฝ้าระวัง การคัดกรอง การสอบสวนโรคติดต่ออันตรายและโรคอุบัติใหม่ กรณีโรคฝีดาษวานร Monkeypox

บรรยายโดย : ผอ.โรม บัวทอง

 

4. การใส่ชุด และถอดชุด PPE และชุด PAPR สำหรับโรคติดต่ออันตรายและโรคอุบัติใหม่ และการทำลายเชื้อ

บรรยายโดย : พว.วราภรณ์ เทียนทอง  รอง ผอ. กองด่านฯ