กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

สคร.6 ชลบุรี และสธน. เขตฯ 6 ร่วมทีม กรมควบคุมโรค รับการตรวจประเมินผล IHR-JEE ช่องทางฯ ท่าเรือแฉลมฉบัง และโรงพยาบาลแหลมฉบัง