กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

คู่มือ WHO Handbook for ground crossing and cross-border collaboration

1) คู่มือ WHO Handbook for ground crossing and cross-border collaboration

ดาวน์โหลดเอกสาร

 

2) เอกสารแปลการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดที่ด่านพรมแดน

ดาวน์โหลดเอกสาร