กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือข้ามพรมแดนระหว่างไทย และกัมพูชาสำหรับเจ้าหน้าที่ด่านหน้า ณ จุดผ่านแดน และเจ้าหน้าที่คัดกรองประจำด่าน