กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

กลุ่มกักกันโรค ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ ๖ จังหวัดชลบุรี ในการศึกษาดูงานการ เฝ้าระวังคัดกรองผู้เดินทางที่มาจากประเทศอิสราเอล และการบริหารจัดการห้องกักกันโรค