กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้พร้อมดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดโรคกลุ่มที่ไม่มีอาการตามนโยบายการกักกันโรคระดับชาติ (National Quarantine Policy)