กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

หลักสูตรออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่

 

EP.0 แนะนำหลักสูตรออนไลน์สำหรับเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่

EP.1 ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ

EP.2 การแต่งการของเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ในการปฏิบัติหน้าที่

EP.3 การดำเนินงานพัฒนาสมรรถนะได้ตามข้อกำหนดของกฎอนามัยระหว่างประเทศ พ.ศ. 2548

EP.4 ความรู้เรื่องโรคที่มีความสำคัญ การสังเกตอาการป่วย และการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันในผู้เดินทาง

EP.5 ความรู้ในการเตรียมความพร้อม เมื่อพบเหตุการณ์ผิดปกติทางด้านสาธารณสุข