กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

รูปแบบการดำเนินงานโปรแกรมงาน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และพาหะนำโรค ของช่องทางเข้าออกประเทศจำนวน 68 แห่ง ปีงบประมาณ 2565

บทความวิชาการ "รูปแบบการดำเนินงานโปรแกรมงาน สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม และพาหะนำโรค ของช่องทางเข้าออกประเทศจำนวน 68 แห่ง ปีงบประมาณ 2565"

>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดูโปสเตอร์ขนาดใหญ่<<

>>คลิ๊กที่นี่เพื่อดูบทความวิชาการฉบับเต็ม Full Paper<<