กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การดำเนินงานลงพื้นที่เพื่อพัฒนาแนวทางการปรับปรุงมาตรฐานการกักกันโรคของช่องทางเข้าออกประเทศ