กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

News of International Concern

News of International Concern ทั่วโลก

- ญี่ปุ่นพบ ‘ไข้หวัดนก’ ระบาดในฟาร์มตอนใต้-เตรียมเชือดสัตว์ปีก 40,000 ตัว (https://mgronline.com/around/detail/9660000106075)

- องค์การอนามัยโลกเรียกร้องให้ประเทศจีน เปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจที่กำลังแพร่ระบาดในพื้นที่ตอนเหนือของจีน (https://siamrath.co.th/n/494964#google_vignette)

- ฮ่องกงพบผู้ป่วยยืนยัน  Zika virus 1 ราย โดยผู้ป่วยรายดังกล่าวเดินทางกลับจากอินเดียซึ่งมีรายงานการระบาดก่อนหน้านี้เมื่อวันที่ 12 พ.ย. ที่ผ่านมา (https://www.info.gov.hk/gia/general/202311/15/P2023111500604.htm)

- รัสเซียพบผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้าในรอบ 19 ปี (https://outbreaknewstoday.substack.com/p/russia-reports-1st-human-rabies-death)

- บูร์กินาฟาโซ ประเทศในแอฟริกาตะวันตก พบผู้ป่วย Dengue fever เพิ่มขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมา 23,747 ราย เสียชีวิต 72 ราย (https://outbreaknewstoday.substack.com/p/burkina-faso-dengue-fever-epidemic)

 

News of International Concern ในประเทศพรมแดนติดประเทศไทย

- สาธารณสุขกัมพูชารายงานว่าพบผู้ติดเชื้อไข้หวัดนกสายพันธุ์ H5N1 จำนวน 5 ราย เสียชีวิต 3 ราย รายล่าสุดพบที่จังหวัดกําปงธม (https://www.pptvhd36.com/health/news/4419)

- ฟิลิปปินส์มีรายงานการระบาดของโรค Anthrax จากการทานเนื้อสัตว์ที่ถูกเชือดและตายไปแล้วกว่า 8 ชั่วโมง (https://www.cnnphilippines.com/news/2022/12/23/anthrax-cases-cagayan.html)