กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

คู่มือการใช้งาน PoE Screening สำหรับด่านอากาศ