สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 อุดรธานี
Responsive image

เรื่อง ขายทอดตลาดบ้านพักราชการรวมทั้งวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ของศูนย์ควบคุมโรคติดต่อนำโดยแมลงที่ 8.3 จังหวัดสกลนคร จำนวน 3 หลัง หลังลำดับที่ 36,43 และ 127

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ