กองระบาดวิทยา
Responsive image

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ. 2566 (ข้อมูลรายสัปดาห์)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 7-13 พ.ค. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 20 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 14-20 พ.ค. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 21 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 21-27 พ.ค. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 16 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 16-22 เม.ย. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 17 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 23-29 เม.ย. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 18 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.-6 พ.ค. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 13 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 26 มี.ค.-1 เม.ย. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 14 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 2-8 เม.ย. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 15 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 9-15 เม.ย. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 10 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 5-11 มี.ค. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 11 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 12-18 มี.ค. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 19-25 มี.ค. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 7 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 12-18 ก.พ. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 8 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.พ. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 9 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 26 ก.พ.-4 มี.ค. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 4 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 22-28 ม.ค. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 5 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 29 ม.ค.-4 ก.พ. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 6 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 5-11 ก.พ. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 1-7 ม.ค. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 2 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 8-14 ม.ค. 2566)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 3 พ.ศ. 2566
(ตั้งแต่วันที่ 15-21 ม.ค. 2566)

 

 

 

 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ. 2565 (ข้อมูลรายสัปดาห์)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 50 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 11-17 ธ.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 51 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 18-24 ธ.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 52 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 25-31 ธ.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 47 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 20-26 พ.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 48 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 27พ.ย.-3 ธ.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 49 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 4-10 ธ.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 44 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 30 ต.ค.-5 พ.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 45 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 6-12 พ.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 46 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 13-19 พ.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 41 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 9-15 ต.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 42 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 16-22 ต.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 43 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 23-29 ต.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 38 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 18-24 ก.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 39 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 25 ก.ย.-1 ต.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 40 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 2-8 ต.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 35 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 28 ส.ค.-3 ก.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 36 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 4-10 ก.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 37 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 11-17 ก.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 32 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 7-13 ส.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 33 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 14-20 ส.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 34 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 21-27 ส.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 28 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 10-16 ก.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 29 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 17-23 ก.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 30 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 24-30 ก.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 25 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 19-25 มิ.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 26 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 26 มิ.ย.-2 ก.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 27 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 3-9 ก.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 22 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ค.-4 มิ.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 23 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 5-11 มิ.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 24 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 12-18 มิ.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 8-14 พ.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 20 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 15-21 พ.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 21 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 22-28 พ.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 16 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 17-23 เม.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 17 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 24-30 เม.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 18 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 1-7 พ.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 13 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 27 มี.ค.-2 เม.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 14 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 3-9 เม.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 15 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 10-16 เม.ย. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 10 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 6-12 มี.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 11 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 13-19 มี.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 20-26 มี.ค. 2565)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 7 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 13-19 ก.พ. 2565)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 8 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 20-26 ก.พ. 2565)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 9 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ.-5 มี.ค. 2565)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 4 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 23-29 ม.ค. 2565)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 5 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 30 ม.ค.-5 ก.พ. 2565)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 6 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 6-12 ก.พ. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 2-8 ม.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 2 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 9-15 ม.ค. 2565)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 3 พ.ศ. 2565
(ตั้งแต่วันที่ 16-22 ม.ค. 2565)

 

สถานการณ์โรคไข้หวัดใหญ่ ปี พ.ศ. 2564

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 1 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 3-9 ม.ค. 2564)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 2 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 10-16 ม.ค. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 3 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 17-23 ม.ค. 2564)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 4 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 24-30 ม.ค. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 5 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค.-6 ก.พ. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 6 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 7-13 ก.พ. 2564)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 7 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 14-20 ก.พ. 2564)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 8 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 21-27 ก.พ. 2564)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 9 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ.-6 มี.ค. 2564)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 10 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 7-13 มี.ค. 2564)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 11 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 14-20 มี.ค. 2564)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 12 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 21-27 มี.ค. 2564)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 13 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม-3 เม.ย. 2564)

 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 14 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 4-10 เม.ย. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 15 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 11-17 เม.ย. 2564)

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 16 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 18-24 เม.ย. 2564)           

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 17 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย.-1 พ.ค. 2564)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 18 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 2-8 พ.ค. 2564)

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 19 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 9-15 พ.ค. 2564)         
 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 20 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 16-22 พ.ค. 2564) 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 21 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 23-29 พ.ค. 2564) 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 22 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 30 พ.ค.-5 มิ.ย. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 23 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 6-12 มิ.ย. 2564)   
 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 24 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 13-19 มิ.ย. 2564) 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 25 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 20-26 มิ.ย. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 26 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 27 มิ.ย.-3 ก.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 27 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 4-10 ก.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 28 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 11-17 ก.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 29 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 18-24 ก.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 30 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 25-31 ก.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 31 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 1-7 ส.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 32 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 8-14 ส.ค. 2564) 
  

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 33 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 15-21 ส.ค. 2564) 
  

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 34 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 22-28 ส.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 35 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 29 ส.ค.-4 ก.ย. 2564) 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 36 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 5-11 ก.ย. 2564) 

 

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 37 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 12-18 ก.ย. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 38 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 19-25 ก.ย. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 39 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 26 ก.ย.-2 ต.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 40 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 3-9 ต.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 41 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 10-16 ต.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 42 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 17-23 ต.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 43 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 24-30 ต.ค. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 44 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 31 ต.ค.-6 พ.ย. 2564) 
  

ข้อมูล ณ สัปดาห์ที่ 45 พ.ศ. 2564
(ตั้งแต่วันที่ 7-13 พ.ย. 2564)