กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
27 ตุลาคม 2564
3 พฤศจิกายน 2564
2565
-
-
198
-
1
2564
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-
-