กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

การจัดระบบบริการรับผู้ประสบภัยจากสงคราม สาธารณรัฐซูดาน