กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

นิเทศ ติดตาม การดำเนินงานด้านการกักกันโรคของช่องทางเข้าออกประเทศด่านพรมแดนห้วยโก๋น อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดน่าน