กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
20 กรกฎาคม 2565
20 กรกฎาคม 2565
2565
-
-
30000
-
1
2565
-
เงินอื่นๆ
ซื้อ
-
-
-