กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศการจัดซื้อ-จัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง
-
22 กรกฎาคม 2565
22 กรกฎาคม 2565
2565
-
-
30000
-
1
2565
-
เงินงบประมาณ
เหมาบริการ
-
-
-