กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เรื่อง รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (จ้างเหมาบริการ) เพื่อปฏิบัติงาน ณ อาคารสำนักงานด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสมุทรปราการเเละที่พักบุคลากรด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ