กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เรื่องรับสมัครข้าราชการเข้ารับการประเมินบุคคล เพื่อรับย้ายหรือรับโอน ให้มาดำรงตำแหน่งที่ว่างลง (ตำแหน่งเลขที่ 2714)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ