กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ประกาศกองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานทำความสะอาด (แม่บ้าน)

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ