กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

ผลการคัดกรองผู้เดินทางจากประเทศพื้นที่พบ COVID-19 XBB (สิงคโปร์และฮ่องกง) ณ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ประจำวันที่ 16 พ.ย. 65