กองด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศและกักกันโรค
Responsive image

คู่มือสุขาภิบาลเรือ

คู่มือการตรวจและออกเอกสารรับรองสุขาภิบาลเรือ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/การตรวจและออกเอกสารรับรองสุขาภิบาลเรือ Hand (1).pdf

 

คู่มือสุขาภิบาลเรือ Guide to ship sanitation

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/คู่มือสุขาภิบาลเรือ Guide to ship sanitation.pdf

 

คู่มือสุขาภิบาลเรือ

https://ddc.moph.go.th/uploads/ckeditor2//files/คู่มือสุขาภิบาลเรือ.pdf