สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘

สัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ ๑๘

เรื่อง “Maximizing the efficacy of COVID -19 management in Thailand” ระหว่างวันที่  ๙ – ๑๑  มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันบำราศนราดูร

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาผ่านระบบสื่อสารทางไกลผ่านดาวเทียม(ZoomMeeting)ลิงก์อยู่ใน https://shorturl.asia/4R1v0โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้กรุณาสมัครเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Google ฟอร์ม

ภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาฯ

โทร  ๐ ๒๕๙๐ ๓๖๕๒ , ๐ ๒๕๙๐ ๓๔๔๓   

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม : เอกสาร

ข่าวสารอื่นๆ