สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

สถาบันบำราศนราดูรจัดพิธีประกาศเจตนารมณ์ “สถาบันบำราศนราดูร รวมพลังขับเคลื่อนเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบร่วมต่อต้านการทุจริต และแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในที่ทำงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”


ข่าวสารอื่นๆ