สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “A new era of IPC in Thailand ” ระหว่างวันที่ 15 - 17 มิถุนายน 2565

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลระดับชาติ ครั้งที่ 19 เรื่อง “A new era of IPC in Thailand ” ระหว่างวันที่  15 - 17 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ โรงแรมมิตร์ บีช พัทยา  และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ (Zoom Meetings)    

 

ลิ้งก์สมัคร https://bit.ly/3utcJ3I

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อและเชื้อดื้อยาฯ

โทร  02-5903652


ข่าวสารอื่นๆ