สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับทีมผู้เยี่ยมสำรวจ "การเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง" โดย นายแพทย์องอาจ เลิศขจรสิน และอาจารย์จักษณา ปัญญาชีวิน จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม 2561


ข่าวสารอื่นๆ