สถาบันบำราศนราดูร
Responsive image

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร แพทย์หญิงปฐมา สุทธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันด้านป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและทีมวิทยากร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ระดับหลังปริญญา จาก Faculty of Medicine and Health Science, Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia ในการศึกษาดูงาน เรื่อง “EID Management in Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute” ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.

นายแพทย์อภิชาต วชิรพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร แพทย์หญิงปฐมา สุทธา ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันด้านป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลและทีมวิทยากร ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาแพทย์ระดับหลังปริญญา จาก Faculty of Medicine and Health Science, Universiti Malaysia Sarawak, Malaysia ในการศึกษาดูงาน เรื่อง “EID Management in Bamrasnaradura Infectious Diseases Institute” ในวันพุธที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.


ข่าวสารอื่นๆ